ΕΥΕΛΙΞΊΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΕκτατοΕπιλογή Συντάκτη
Trochlear παράλυση
Trochlear παράλυση
Η κινητικότητα των αρθρώσεων εξαρτάται από το επίπεδο προπόνησης και την ελαστικότητα διαφόρων τύπων ιστών. Οι αθλητικές και καθημερινές δραστηριότητες άσκησης επηρεάζονται σημαντικά από αυτό.