ΠΡΌΛΗΨΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΏΝ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Πρόληψη ναρκωτικώνΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Η πρόληψη των ναρκωτικών είναι ένας κατάλογος μέτρων για την πρόληψη ή τη μείωση της κατανάλωσης επιβλαβών νόμιμων και παράνομων ναρκωτικών. Η πρόληψη των ναρκωτικών σημαίνει επίσης μέτρα για την πρόληψη και τη μείωση των βλαβών στην υγεία που προκαλούνται από τη χρήση ναρκωτικών