ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΊΑ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

ΗλεκτρομυριογραφίαΕπιλογή Συντάκτη
Σύνδρομο Walker-Warburg
Σύνδρομο Walker-Warburg
Η ηλεκτρομυογραφία (EMG) είναι η διερεύνηση των ηλεκτρικών λειτουργιών των σκελετικών μυών, με βάση τη δραστηριότητα της οποίας μπορεί να αξιολογηθεί η λειτουργία των μυών και των νεύρων. Αυτή η μέθοδος εξέτασης χρησιμοποιείται πάντα όταν