ΗΧΟΓΡΑΦΊΑ DOPPLER ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΉ ΚΩΔΙΚΟΠΟΊΗΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Ηχογραφία Doppler με χρωματική κωδικοποίησηΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Στην υπερηχογραφία Doppler με κωδικοποίηση χρώματος, ο γιατρός χρησιμοποιεί μια συσκευή υπερήχων για να εξετάσει τις αγγειακές δομές του σώματος, κάνοντας χρήση του φυσικού φαινομένου Doppler, το οποίο αποτελείται από διαφορετικές συχνότητες ήχου μέσω ταχύτερων και πιο αργών