ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΠΑΘΗΤΙΚΏΝ ΟΥΣΙΏΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Παθητική μαζική μεταφοράΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Η παθητική μαζική μεταφορά είναι η διάχυση των υποστρωμάτων μέσω μιας βιομεμβράνης. Αυτή η διάχυση λαμβάνει χώρα κατά μήκος της κλίσης συγκέντρωσης και δεν απαιτεί ενέργεια. Η διαδικασία διάχυσης μπορεί, για παράδειγμα, να διαταραχθεί στα έντερα των ασθενών με HIV