ΨΕΥΔΟΑΛΛΕΡΓΊΑ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Ψευδο αλλεργίαΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Οι ψευδο-αλλεργίες, οι οποίες προκαλούν τυπικές αλλεργικές αντιδράσεις χωρίς την παρουσία αντισωμάτων κατά της εν λόγω ουσίας, οδηγούν σε εξίσου πόνο με τις πραγματικές αλλεργίες. Η διάγνωση είναι δύσκολη, ωστόσο, καθώς υπάρχουν αμέτρητα σκανδάλη f