ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

ΨυχοφυσιολογίαΕπιλογή Συντάκτη
Πόνος περιόδου (δυσμηνόρροια)
Πόνος περιόδου (δυσμηνόρροια)
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ψυχικά προβλήματα έχουν αντίκτυπο στις φυσικές διεργασίες και μπορούν να εκφραστούν ως φυσικά παράπονα. Η ψυχοφυσιολογία ασχολείται με αυτές τις σχέσεις.