ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

ΨυχοφυσιολογίαΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ψυχικά προβλήματα έχουν αντίκτυπο στις φυσικές διεργασίες και μπορούν να εκφραστούν ως φυσικά παράπονα. Η ψυχοφυσιολογία ασχολείται με αυτές τις σχέσεις.