ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΊΑΣΗ (ΣΙΣΤΟΣΩΜΊΑΣΗ) - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Σχιστοσωμίαση (σχιστοσωμίαση)Επιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Η σχιστοσωμίαση ή η σχιστοσωμίαση είναι μια τροπική ασθένεια που προκαλείται από φλοιούς (τριμήματα). Οι κύριες περιοχές κατανομής των προνυμφών σκουληκιών είναι τα εσωτερικά ύδατα των τροπικών και υποτροπικών περιοχών της Αφρικής, της Νότιας και της Κεντρικής Αμερικής