ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΈΣ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Κληρονομικές ασθένειεςΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Ασθένειες που «μεταδίδονται από γονείς σε παιδιά» αναφέρονται συνήθως ως κληρονομικές ασθένειες. Οι γενετικές ασθένειες χωρίζονται σε τρεις ομάδες: χρωμοσωμικές ανωμαλίες, μονογονικές ασθένειες και πολυγονικές