ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΝΆΝΗΨΗ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Καρδιοπνευμονική ανάνηψηΕπιλογή Συντάκτη
Trochlear παράλυση
Trochlear παράλυση
Όταν σταματά η αναπνοή, ο εγκέφαλος δεν διαθέτει πλέον αρκετό οξυγόνο. Τα πρώτα εγκεφαλικά κύτταρα πεθαίνουν μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Η καρδιακή ανακοπή εμφανίζεται δύο έως τρία λεπτά αργότερα. Επομένως, ενεργήστε γρήγορα με τη βοήθεια της καρδιάς