ΜΕΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΆΛΟΥ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Μεταστάσεις εγκεφάλουΕπιλογή Συντάκτη
Προβλήματα ισχύος
Προβλήματα ισχύος
Οι εγκεφαλικές μεταστάσεις είναι καρκινικά κύτταρα που βρίσκονται στον εγκεφαλικό ιστό, τα οποία προέρχονται από κακοήθεις όγκους έξω από τον εγκέφαλο. Φτάνουν στο κεφάλι μέσω αίματος, νευρικού υγρού και λέμφου.