ΙΔΙΌΠΑΘΗ ΔΙΆΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΊΑ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Ιδιόπαθη διάμεση πνευμονίαΕπιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικός φλοιός
Εγκεφαλικός φλοιός
Η ιδιοπαθή διάμεση πνευμονία ενώνει μια μεγάλη ομάδα πνευμονικών παθήσεων που έχουν τα συστατικά φλεγμονή και ουλές πνευμόνων κοινά σε διαφορετικές μορφές. Οι αιτίες είναι άγνωστες. Η θεραπευτική θα είναι η πρώτη