ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΎ - ΑΙΤΊΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΊΑ & ΒΟΉΘΕΙΑ - ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ

Κυκλοφοριακά προβλήματαΕπιλογή Συντάκτη
Trochlear παράλυση
Trochlear παράλυση
Τα προβλήματα ή οι διαταραχές του κυκλοφορικού εκδηλώνονται συνήθως ως πτώση της αρτηριακής πίεσης ή ως γενική εξασθένιση του κυκλοφορικού συστήματος. Τα τυπικά συνοδευτικά συμπτώματα είναι επομένως απαλό πρόσωπο, κόπωση, ζάλη, μαύροι κύκλοι και γενικά