ΑΣΘΈΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΟΡΌ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Ασθένεια στον ορόΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Σε αντίθεση με τις άμεσες αλλεργικές αντιδράσεις, τα συμπτώματα της ασθένειας στον ορό εμφανίζονται με χρονική καθυστέρηση. Εάν είναι απαραίτητο, τα παράπονα πρέπει να αντιμετωπίζονται ιατρικά.