ΣΠΕΡΜΟΓΡΆΦΗΜΑ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Ανάλυση σπέρματοςΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Το σπερματογράφημα είναι η εξέταση του αρσενικού σπέρματος με σκοπό να ανακαλυφθεί εάν είναι σε θέση να γονιμοποιήσουν ένα θηλυκό ωάριο χωρίς εξωτερική υποστήριξη. Τα σπερμογράμματα είναι συχνά η αρχή μιας εξέτασης του άνδρα