ΒΑΣΕΚΤΟΜΉ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

αγγειοεκτομήΕπιλογή Συντάκτη
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Η αγγειεκτομή είναι η αποκοπή του ανθρώπινου αγγείου deferens με σκοπό τη μόνιμη στειρότητα. Ο κύριος λόγος για την παρέμβαση είναι η επιθυμία του ασθενούς να χρησιμοποιήσει αντισύλληψη χωρίς τη βοήθεια άλλων βοηθημάτων