ΕΥΕΞΊΑ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

ΕυεξίαΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η ευεξία είναι ένας διφορούμενος όρος: σχεδόν όλοι έχουν μια προφανώς σαφή εικόνα μπροστά στα μάτια τους όταν (ή αυτή) μιλάει για «ευεξία», αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ακριβής καθορισμένη έννοια. Το Wellness έχει ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου. ο