ΡΕΚΤΟΣΚΌΠΗΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

ΡεκτοσκόπησηΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Οι γιατροί χρησιμοποιούν ορθοσκόπηση για να ελέγξουν τα έντερα, τα οποία είναι ευαίσθητα σε ανώμαλες ανωμαλίες. Είναι μια γρήγορη, αλλά χρήσιμη, μελέτη.